.

.

.

Tamże: [Odp. referenta na gł. w dysk.](s. 45-46).

Tamże: [Tezy ref.], pt.: Socjologiczna problematyka spółdzielni pracy i spożywców w miastach(s. 51-61).